Ultima actualizare: 30 mai 2018

Politica de Confidențialitate a acestui Portal este administrată de Robert Dragan (“eu”, “noi”, “nostru”) și Termenii de Utilizare și Politica de Cookie-uri, alcătuiesc împreună Termenii și Condițiile acestui Portal. Continuând să utilizați acest Portal sunteți de acord cu toți acești Termeni și Condiții.

1. Prezentare generală

Acest Portal colectează date personale în următoarele scopuri și utilizând următoarele servicii:

Google Analytics: Google Analytics
Date Personale: Cookie-uri și Date de Utilizare
Comentariu: Comentariile Facebook
Date Personale: Cookie-uri și Date de Utilizare
Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje: MailChimp
Date Personale: numele, prenumele și adresa de e-mail

2. Definiții și referințe legale

Cookie
Cookie-ul este un document text foarte mic, care adesea include un identificator unic anonim. Când vizitați un site web, computerul site-ului vă cere computerului dumneavoastră permisiunea de a stoca acest fișier într-o parte a unității de hard disk special destinată cookie-urilor.
Controlor de Date
Persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau în comun cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile de securitate privind funcționarea și utilizarea acestui Portal.
Procesor de Date
Persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele controlorului, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.
Subiectul Datelor
O persoană fizică identificată sau identificabilă, adică o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a acelei persoane.
Uniunea Europeană
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate trimiterile făcute în cadrul acestui document către Uniunea Europeană includ toate statele membre actuale la Uniunea Europeană și Spațiul Economic European.
Proprietar
Cu excepția cazului în care se specifică altfel, Proprietarul acestui Portal este aceeași persoană sau entitate ca și Controlorul de Date.
Date Personale (sau Date)
Orice informație referitoare la un Subiect de Date.
Portal
Acest site web și toate aplicațiile și infrastructura software asociate care facilitează colectarea și procesarea Datelor Personale.
Serviciu
Serviciul oferit de acest Portal, inclusiv accesul la text, imagini, grafice, logo-uri și alte documente de pe acest site.
Datele de Utilizare
Informațiile colectate automat prin intermediul acestui Portal sau al unor servicii terțe prin acest Portal, care pot include: adresele IP ale computerelor utilizate de Utilizatorii care utilizează acest Portal; caracteristicile browserului, dispozitivului și sistemului de operare utilizate de Utilizator; pagina solicitată de Utilizator identificată prin adresa URI (Uniform Resource Identifier); diverse detalii privind cererea, inclusiv ora solicitării, metoda utilizată pentru depunerea cererii la server și țara de origine; informații despre vizitele de pagină, inclusiv timpul petrecut pe fiecare pagină și secvența paginilor vizitate; și informații despre răspunsul serverului, inclusiv dimensiunea fișierului primit în răspuns și codul numeric care indică starea răspunsului serverului (rezultat reușit, eroare, etc.).
Utilizator
Persoana care utilizează acest Portal care, dacă nu se specifică altfel, coincide cu Subiectul Datelor.

3. Proprietar și Controlor de Date

Nume
Robert Dragan
Adresa postala
4th Floor Market Chambers
5-7 St Mary St
Cardiff, CF10 1AT
United Kingdom
E-mail

4. Colectarea datelor cu caracter personal

4.1 Considerații generale

Acest Portal colectează direct sau prin intermediul unor terțe părți următoarele categorii generale de date: Cookie-uri, Date de Utilizare, prenume, nume de familie și adresa de e-mail. În cazurile în care datele cu caracter personal sunt colectate în mod automat, utilizatorul poate avea opțiunea de a emite o solicitare “Nu urmăriți” (a se vedea 8.3). Sub-secțiunile 4.2 - 4.4 oferă detalii privind fiecare tip de date cu caracter personal colectate.

Cookie-urile și alte programe de urmărire sunt folosite pentru a furniza Serviciul, în plus față de orice alte scopuri descrise în această politică și în Politica de Cookie-uri.

4.2 Analytics: Google Analytics

Software-ul Google Analytics permite proprietarului să monitorizeze, să analizeze traficul web și să urmărească comportamentul utilizatorului.

Google Analytics este un serviciu de analiză web și mobil oferit de Google Inc. (“Google”). Google utilizează datele colectate pentru a urmări și examina utilizarea acestui Portal și pentru a pregăti rapoarte privind activitățile sale. Google poate utiliza datele colectate pentru a contextualiza și personaliza anunțurile din propria rețea de publicitate.

Datele Personale colectate de Google
Cookie-uri și Date de Utilizare
Locul de prelucrare
Statele Unite
Politica de confidențialitate de la Google
Politica de Confidențialitate - Dezabonarea. Participant în “Privacy Shield”.

4.3 Comentarii: Facebook Comments

Serviciile de comentarii permit utilizatorilor să comenteze conținutul acestui Portal.

Facebook Comments este un serviciu de comentare oferit de Facebook Inc. (“Facebook”) care permite utilizatorului să lase comentarii în paginile acestui Portal. Facebook poate colecta date, chiar dacă utilizatorul nu utilizează sistemul de comentare pe pagină.

Datele personale colectate de Facebook
Cookie-uri și Date de Utilizare
Locul de prelucrare
Statele Unite
Politica de confidențialitate de pe Facebook
Politica de confidențialitate. Participant în “Privacy Shield”.

4.4 Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje: MailChimp

Serviciile de gestionarea a persoanelor și de trimitere a mesajelor fac posibilă gestionarea datelor de contact, colectarea datelor personale (cum ar fi adresa de e-mail sau numele) și contactarea acelor utilizatori.

MailChimp este un serviciu de gestionare a adreselor de e-mail și de trimitere a mesajelor furnizate de The Rocket Science Group. MailChimp poate urmări și raporta starea de vizionare a mesajelor livrate utilizatorului.

Datele personale colectate de MailChimp
Numele, prenumele și adresa de e-mail
Locul de prelucrare
Statele Unite
Politica de confidențialitate a MailChimp
Politica de confidențialitate. Participant în “Privacy Shield”.

5. Scopul și temeiul juridic al procesării

Datele personale ale utilizatorului sunt colectate pentru a furniza Serviciul, precum și pentru următoarele scopuri: Analytics, Comentarii, Gestionarea contactelor și trimiterea de mesaje.

Datele personale pot fi prelucrate de către Controlorul de Date în una sau mai multe dintre următoarele situații:

  • Consimțământ: Utilizatorii și-au dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
  • Contract: furnizarea datelor este necesară pentru îndeplinirea unui acord cu Utilizatorul și/sau pentru orice obligații precontractuale ale acestuia;
  • Obligație legală: prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supusă titularul;
  • Interesele legitime: procesarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către Proprietar sau de către o terță parte.

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

6.1 Metode de procesare

Proprietarul ia măsurile de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată a datelor.

Prelucrarea datelor se realizează utilizând o infrastructură IT solidă și proceduri organizaționale pentru scopul indicat. Pentru a furniza Serviciul, a identifica erori, a comunica cu Utilizatorul sau pentru oricare dintre celelalte scopuri identificate în această politică, Proprietarul poate desemna alte persoane sau terțe părți (inclusiv, dar fără a se limita la personal, furnizori de infrastructură tehnică, furnizori de e-mail) drept Controlori de Date al datelor cu caracter personal.

6.2 Locul prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în birourile de operare ale părților terțe specificate în secțiunea 4, precum și la birourile de operare ale Proprietarului și în celelalte locuri în care Proprietarul își desfășură activitatea din când în când.

6.3 Retenție

Datele personale vor fi prelucrate și stocate atâta timp cât sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate.

Specific:

  • Datele personale colectate pentru interesele legitime ale Proprietarului vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri.
  • Datele personale colectate pentru a îndeplini un contract între Proprietar și Utilizator vor fi păstrate până la încheierea integrală a acestui contract.
  • Datele personale pentru care Utilizatorul a dat consimțământul pot fi păstrate pentru perioade mai lungi de timp, până când consimțământul este retras.

7. Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii pot exercita anumite drepturi cu privire la datele lor personale prelucrate de Proprietar, inclusiv următoarele:

Accesați la datele acestora
Utilizatorii au dreptul de a solicita accesul la datele lor personale.
Retrage consimțământului
În orice moment, Utilizatorul are dreptul de a retrage consimțământul acordat anterior.
Obiectul procesării datelor lor
Utilizatorii au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor în cazul în care prelucrarea este efectuată pe un temei juridic diferit de consimțământ.
Verificarea și rectificarea
Utilizatorii au dreptul să verifice corectitudinea datelor lor și să solicite actualizarea sau corectarea acestora.
Restricționarea prelucrarii datelor lor
Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a restricționa prelucrarea datelor lor. În acest caz, Proprietarul nu va procesa datele în alte scopuri decât să le stocheze.
Ștergerea datelor personale
Utilizatorii au dreptul, în anumite circumstanțe, de a obține ștergerea datelor lor de la Proprietar.
Primirea datelor și transferul lor către un alt Controlor de Date
Utilizatorii au dreptul să primească date personale pe care le-au furnizat unui controlor într-un format structurat. De asemenea, aceștia pot solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise unui alt controlor.
Contactare a autoritații pentru protecția datelor
Utilizatorii au dreptul să aducă o reclamație în fața autorităților competente pentru protecția datelor.

Toate solicitările legate de aceste drepturi de utilizator trebuie să fie direcționate către Proprietar (vezi secțiunea 3), care va răspunde în termen de o lună calendaristică. De obicei, tratarea acestor solicitări este gratuită, dar pentru solicitări repetate sau laborioase, utilizatorul poate fi invitat să plătească o mică taxă de procesare.

  1. Informații suplimentare

8.1 Informații suplimentare despre datele personale ale utilizatorului

Pe lângă informațiile conținute în această politică de confidențialitate, acest Portal poate furniza utilizatorului informații suplimentare și contextuale referitoare la anumite servicii sau la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

8.2 Acțiune juridică

Datele personale ale utilizatorului pot fi utilizate în scopuri legale de către Proprietar în instanță sau în etapele care conduc la posibile acțiuni în justiție rezultate din utilizarea necorespunzătoare a acestui Portal sau a Serviciilor aferente.

8.3. Modul în care sunt tratate cererile “Nu urmăriți”

Acest portal nu acceptă solicitările “Nu urmăriți”, dar furnizorii terți identificați în secțiunea 4 pot, deci vă rugăm să consultați direct politicile lor de confidențialitate.

8.4 Modificări la această politică de confidențialitate

Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica oricând această politică de confidențialitate. Ori de câte ori este posibil, utilizatorii vor fi notificați pe această pagină și, eventual, în cadrul acestui portal sau prin trimiterea de mesaje utilizatorilor dacă datele personale relevante au fost colectate.